حاجی زده: عاملان بحران تیم تراکتور به مردم و هواداران پاسخ دهند

    رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلان شهر تبریز خواستار مداخله ی جدی مسئولان ذی ربط درباره ی اوضاع پیش آمده برای تیم تراکتورسازی شد. سعید حاجی زاده گفت: هیات مدیره ی باشگاه باید جلسه ی اضطراری تشکیل دهد و ضمن بررسی موضوع، راهکارهای ...

    Go to TOP
    Go to TOP